Küre, küreköyü

Küre Köyü


 Içerige git

Counter

Ziyaretci Defteri


Küre Köyü
Il Trafik No. 11
Nufus: 2.304
Posta Kodu: 1164 5
Ilce Merkezine: 12 Km
Il Merkezine: 24 Km


Küreköyü´ne Ulaşım Haritası


Tarihi   

Köyün Halen nezaman kurulduğu belli olmamakla beraber, dolaşan rivayetlere göre bugün köy yeri tabir edilen Istanbul Kervan Yolu üzerinde bulunan bir mahalleden onüçüncü yüzyılın başlarında, sağdan soldan gelen baskılara dayanamaması sonucu bugünkü yerlerine geldikleri anlaşılmaktadır. Sögüt´ün kuzeybatısında ve merkeze 12 Km mesafede Kızilcıklı deresi diye adlandırılan yerde köyü kürmüşlardır.
1247 yılında Sögüt´e gelip yerleşen Kayılılardan 55 hanesi bu köye gönderilmiş, bunlar yerli halktan kız alip vermek suretiyle birbirleriyle kaynaşmıslardır ve bugünkü haline erişmiitir. Fakat bu yeni gelenlerin baba tarafları son zamanlara kadar yeşil sarıklar sarmak suretiyle kendilerini diğerlerinden bazı bakışlardan ayrımış bunun için de (EMİR) denilmiştir. Osmanlıların II. Padişahı Orhan Bey, köye kendi adini taşıyan bir Camii yaptırmış, bu Camii ( Sultan Hamit II. ) devrinde Padişah tarafından hem genişletilmiş hem de tamir ettirilmiştir. Camii yapıldıktan sonra KRANKÖY, AVDAN köylerinin halkıda buraya yerleşmişlerdir. Köy yakınlarında Maden Kömürü bulununca Afyon´dan
da işçiler gönderilmiş, sonra bunlarda burada kalmışlardır. Ayrıca Kütahya´nın Seydi Ömer mıntıkasından gelenler de yerleşmiş, bu şekilde köy (6) ayri yerden gelenlerin birbirlerine kaynaşmaları sonucu olusmuştur. Yanlız en son gelenlerden SEYDİ ÖMER liler köye hemen karışamamış, köyün karşısında şimdi AZYAKA denilen yerde yerleşmişlerdir. Bunlar hala o zamanki lakaplarıyla çağrılmaktadır. (Kütahyalılar Kirliler, Seydi Ömerogulları) O zamandan bu zamana kadar bu iki mahalle bir muhtarlıkla yönetilmekle beraber köy geçmişte ODA dedikleri mahalli örgütlere bölünmüş bunun sonucu (6) oda oluşmuştur. O zamanki örgütlenmeye göre o oda halkından en sözü geçen birisi oda başı olarak atlanırmış. Mahallenin her türlü sorunu bu sahızdan sorulur, hatta daha da ileri gidilerek düğünlerde her oda bütün üyeleriyle birlikte düğün yerine gelir, bu gelenler düğün yapan oda mensupları tarafından karsılanır, ağirlanır ve uğurlanırdı. Karşılama ve uğurlama davullarla yapılır, bu oda mensuplarına verilen değeri gösterirdi. 16 -17 yaşlarındaki gençler odalara fiilen karışırlar geçeleri dahi buralarda yatar ve oda disiplini içinde yetiştirilirlerdi. Bu Çocuklar oda başina teslim edilir, yorgan yatak neleri varsa odada kalirdi. Bu gençler ancak evlendikten sonra yorgan,yataklarını alabilirlerdi. Odaya alınmayanlar hala Çocuk sayılırlardı. Evlendikten sonra odadan ayrılırlar, oda disiplininden tamamen ayrıldıkları anlamına gelmezdi.

DURSUN FAKIH

Karaman'da do
ğmuş, Seyh Edebali'nin öğrencisidir. Dursun Fakıh; tefsir, hadis, fikih bilimlerini okumuştur. Osmanlı Devletinin kuruluşuna şahitlik etmiş bir Türk Bilginidir. Şeyh Edebali'nin kızını alarak damadı ve Osman Gazi ile de bacanak olmuştur.
28 Eylül 1299 y
ılında Karacahisar fethedildikten sonra, Osman Gazı adına Cuma Hutbesini okuyup, Cuma Namazını kıldırmıştır. Böylece, hem Osman Gazi'nin hür ve tam İstiklal sahibi bir Devlet Başkanı olduğunu, hem de Osmanlı Devletinin İstiklalini dünyaya ilan etmiştir.
Dursun Fak
ıh, Osmanlı Devletinin ilk imam-hatibi ve ilk kadisi olma şerefini elde etmiştir. "Gazavetname" adlı bir eseri bulunmaktadır. Anadolu'da milli birlik ve milli kültür birliğinin oluşmasına hizmet eden bir Türk Büyüğüdür. 1327 yılında vefat etmiştir.

OSMAN BEYİN bacanağı DURSUN FAKIH TÜRBESİ : Köyün güneybatısında 1300 metre uzaklıkta yörenin en hakimbir yerinde ve türbe tepesi adıyla anılmakda, kemik ve volkanik tepe üzerinede Dursun Faki´e ait bir türbe bulunmaktadır.COĞRAFİ DURUMU

Küre Köyü Bile
çik ili, Söğüt ilçesine bağlıdır. Güneyinden geçen Söğüt-
Bile
çik şubesine 3 Km lik düzgün bir yol ile bağlantısını sağlar. İle 24 Km
ilceye 12 km uzakl
ıktadır.SINIRLARI

D
usunda Hamidabat ve Borçak köyleri, Güneyinde Söğüt İlçesi Kepen,
Dereboyu, Dömez ve Kurtköy köyleri, Bat
ısında Kızıldamlar ve Yeniköy köyleri,
Kuzeyinde Dereköy ve Geçitli köyleri arazileriyle çevrilidir.

YÜZEY ŞEKİLLERİ

Küre Köyünün yüzölçümü yakla
şık olarak 50-55 Kilometrekaredir. Köyün Arazisi genellikle dalgalıdır.
Çevre dik ve sarp kayal
ıklarla çavrilmtir. Düz arazisi azınlıkdadir. Arazi çogunlukla özel mülkiyetli olduğundan orman Bölgesi yoktur. Yer yer küçük fundalıklar görülür. Çevresinde yüksek dağlar olarak Sipahi ve Sündiken dağları görülmekdedir. Arazi içinde bazı tepeler bulunmakdadır Bunlardan Kızıltepe, Torun tepesi, Dursun Fakıh tepesi veKıran tepesi en önemlilerindendir. Batısında Dursun Fakıh Türbesinin bulunduğu tepe çam ve ardıç ağaçlarıyla kaplıdır. Tepe konik biçimde olup tarihsel ve turistik bakimdan ilgi çekicidir. Köyün kuzeyinde köye bir Km uzaklıkdaki 40 dölümlük bir araziye 1972 yılında Söğüt Jandarma Eğitim Komutanı Yarbay Mehmet Ayhan önderliğinde dinlenme ve eğlence yeri olarak çam dikilmistir(Hacı Osman Berberoğlu) dan alınmıstır. Köy arazisi genellikle dağlık ve tepelik olduğundan, dağ ve tepe eteklerinden tarım ve bahçeciliğin elverişli topraklar bulunur.

AKARSULARI

Köye en ya
n olan Sakarya´dır. Kuzeybatısında Akardere.NE YENİR?

Yöresel yemeklerin ço
ğunluğunu hamur işleri oluşturur. Yöre halkının bir bölümü ekmek türlerini kendisi Pişirir Ekmek, Pide, Bükme, LokumKutlamalar

5. ay
ın ilk Hafata sonu Beldemizde Hıdırellez Bayramı Kutlanır.Ekonomisi

Küreliler Gecimini Çiftçilik, K
ıraz, Üzüm, Kavun ve Karpuz ile Karşılarlar.Lakaplar, Sülaleleri

Abeyle, Acala, Adasla, Adal
ıla, Alimele, Alicavusla, Alihocala, Alovla, Alosmanala, Apdıramanla, Arapla, Araballe, Atıkele, Arıkcala, Asemenle, Aydemirle, Ayvazla, Badikle, Badakla, Badele, Balcıla, Baygınla, Burukoglu, Burukla, Berberle, Berberosmanla, Bodurla, Cakıcıla, Cambazla, Cefala, Çerkezle,  Cebecile, Caltılıla, Cavusla, Cırbınla, Çırakla, Cobanla, Demircile, Demirsenle, Dedele, Delala, Derelile, Dericile, Deyirmencile, Dodurgalı, Ebele, Eriklile, Emetile, Etemle, Gadirle, Gabakcıla, Gatdele, Gandakcıla, Galenderle, 1-Garacalar, 2-Garacala, Garalle, Gayışla, Garagaşla, Garelile, Gamaşla, Gambırla, Gartla, Garasanla,  Gavcıla, Gavakla, Gaymakamla, Garaguccula, Gıraşla, Gasapla, Gocadelile, Gonakcıla, Gocsenle, Gökcele, 1-Göcenle, 2-Gökcele, Göcenle, Gücükle, Gücüksaitle, Hacıla Hacelle, Hacıametle, Hacımehmetle, Hacımele, Hacıbeyle, Hacıgolasanla, Hacıgarala, Hacıömerle, Hafızla, Hocalıla, Heybetle, Emirametle, Karala, Karacala, Karaosmanla, Karahasanla, Kazımcavusla, Kazile, Keramla, Kerimle, Kerimollala, Kerimhasanla, Keskinle, Kezile, Kirlile, Kocakuşakla, Kösele, Macırla, Malakla, Mandıracıla, Mengerecile, Memişala, Memişle, Mollasanla, Mollala, Musala, Mulazımla, Ocakla, Osmancavusla, Ömercikle, Palacıla, Parmaksızla, Pantırla, Sakala, Sarıla, Sakaametle, Satifele, Semercile, Sıkıcala, Safakla, Taharla, Tekelle, Tongurla, Tozakla, Ummuhanla, Üstemle, Velile, Yetelle, Yumurtacıla, Zeybekle, Zenginle

Mahalleleri

Harman, Azyaka, Kavakdere, Hastane, Asa
ğı Mahalle, Yukarı Mahalle, Orta Mahalle, Filamingo Yolu

Dağları

K
ızıltepe, Korubayırı, Cakabayırı, Dorukbağ, Kıranbayırı, Balaban Kaya

Küre´nin Camii´leri

Orhan Gazi Camii, Dursun Fak
ıh Camii ve Az yaka CamiiKüre'nin Sağlık Ocağı

Muhtar:

İbrahim GöğercinDursun Fakıh Mehter Takımı:İnternet Sitesi
www.kurebel.de  Hazırlayan ve Sunan: Halil Buruk


 Içerige geri dön |  Geri ana menüye