Küre, kürebeldesi

Küre Beldesi


 Içerige git

Sultan 3 MehmedSULTAN III. MEHMEDBabasi : Üçüncü Murad
Annesi : Safiye Hatun
Dogdugu Tarih : 26 Mayis 1566
Öldügü Tarih : 21 Aralik 1603
Saltanati : 1595 – 1603

Üçüncü Mehmed, Manisa'da dogdu. Çok kuvvetli bir ilim tahsili yapti. Orta boylu, kumral saçli ve güzel yüzlü idi. Dinine çok bagliydi ve tasavvufa da çok meraki vardi. Hz. Peygamberimiz’in mübarek ismi anilinca, saygi için derhal ayaga kalkardi. Dedesi Kanuni, Fatih'e benzemesi için ismini "Mehmed" koymustur.

Üçüncü Mehmed devri, Osmanli Imparatorlugunun duraklama devrine rastlar. Nitekim Devlet-i Aliyye, Avrupa topraklarindaki birçok kalesini Avrupalilara teslim eder. Sadrazam Koca Sinan Pasa'nin basarisizligini gören Üçüncü Mehmed, bizzat sefere çikmis, Haçova Meydan Savasini Avrupalilara karsi kazanmis ve Egri Kalesini fethetmistir. Tarihte Egri Fatihi diye anilir. Bu devirde Türkiye Iran yeniden savasa baslamistir.

Vezirlerin ve ulema sinifindan bazi kimselerin, adam kayirmalari, ehliyetsiz olduklari halde birçok kimseleri ehliyetli ve üstün kabiliyetli olarak padisaha tavsiyede bulunmak için, padisahi ve Devleti Aliye yi güç durumlarda birakmistir. Üçüncü Mehmed, zamaninda çikan iç isyanlarla (Celâli Isyanlari ile) ugrasmis, disarida ise topraklar kaybedilmistir. Meshur Kanije Kalesi müdafaasi, Tiryaki Hasan Pasa tarafindan bu devirde yapilmistir.

Üçüncü Mehmed genç yasinda iken 1603 senesinde vefat etmistir.

Üçüncü Mehmed de sairdi ve Adli mahlasiyla siirler yazmistir. Siirlerinden birisi de söyledir:

Yokdurur zulme rizamiz, adle biz mâilleriz.
Gözleriz Hakkin rizasini emrine kaailleriz.
Arifiz, âyine-i âlem - nümadir gönlümüz.
Rüzgârin cünbüsünden sanmayin gaafilleriz.
Püse-i ask içre Adli kaal ezelden kalbimiz,
Gill-ü gisdan hâliyiz, âlemde sâfi dilleriz.

Silsile-i Saadâd'tan Mevlânâ, Muhammed Hâcegi Emkengi (H.1008) ve Muhammed Bâki Billah Hazretleri (H. 1013), Sâir Bâki (H. 1008), Hâsimî Osman Efendi (H.1004), Tezkire sahibi Hasan Çelebi Efendi (H.1013) Üçüncü Mehmed devrinde vefat eden büyüklerdir.

Erkek Çocuklari: Birinci Ahmed, Birinci Mustafa, 5elim, Mahmud.
Kizlarinin isimleri bilinmiyor. Içerige geri dön |  Geri ana menüye